E-book Atraktívnosť peňazí: Kapitola 1 – Význam rozpoznávania

Vo vnútri vás hladuje viac. Je to zmysel, kontakt alebo bohatšie pochopenie života? Nikto nikdy takýchto jednotlivcov nepochopil -koncept trvalých možností. „Ako človek rozmýšľa, tak sa má.“

Hlavným režimom prejavujúcej sa životaschopnosti je vaša vôľa premýšľať nad tým, čo chcete od života. Čo chcete so svojim životom urobiť?

Skvelým cvičením je vziať list papiera a odpovedať na sprievodné otázky:

 • Čo je moja najhlbšia túžba?
 • To, čo by som chcel dosiahnuť v mojom živote?
 • Čo by som chcel dosiahnuť v tomto roku?
 • Kde by som chcel byť za päť rokov?
 • Kde by som chcel byť za dvadsať rokov?
 • V čom som skvelý?

Skontrolujte všetky oblasti svojho života:

 • Vaša práca
 • Vaše vzťahy
 • Váš oddych, relax
 • Váš finančný stav vecí
 • Ako sa bavíte (ako trávite dovolenku)

Potom, čo ste zhotovili zoznam toho, čo chcete dosiahnuť vo svojom živote, musíte nastaviť priority. Stačí ak zhotovíte zoznam a ku každej téme priradíte body od 1 po 5 podľa priority. 1 bod – daná téma je najmenej dôležitá, 5 bodov – daná téma je pre vás najdôležitejšia.

Teraz máte priority vo svojom živote, ktoré vám pomôžu určiť, kam chcete upriamiť vašu pozornosť. Je to jednoduchá rovnica: chápať iba to, že budete chcieť tráviť väčšinu svojho času s číslom 1 vecou na vašom zozname. Strávte o niečo menej času s položkou číslo 2 v zozname – a tak ďalej pre čísla 3 až 5.

Nie je potrebné rozdeliť deň na časové úseky. Iba naprogramovať vaše vedomie a tráviť čas harmonizovaním sa s vaším zoznamom.

Predpokladajte, že by ste chceli objaviť svojho životného partnera v nasledujúcich dvoch rokoch a že toto je váš hlavný cieľ, na vrchole vášho zoznamu. Pri kontrole vášho myšlienkového procesu na konci dňa zistíte, že ste nestrávili väčšinu svojho voľného času riešením tohto cieľa, čo ste si predsavzali, a tak možno nikdy nedosiahnete váš cieľ.

Tak dôjde k tomu, aby ste si to uvedomili a zodpovedajúcim spôsobom to opravili.

Ak si po celodennej práci sadnete na gauč a pozeráte sa na televíziu nebudete tam, kde chcete byť.

Ak chcete dosiahnuť svoj cieľ (ciele), musíte podniknúť patričné kroky, napríklad:

 • Aktivujte sa prihlásením do triedy ( nejakého kurzu )
 • Zapíšte sa do víkendového seminára o záležitosti, ktorá vás fascinuje
 • Choďte do spoločenstva, ktoré sa zameriava na váš záujem
 • Strávte čas na miestach, kde sa môžete stretnúť s jednotlivcami

Ak je vaším cieľom, že chcete byť milionárom do 5 rokov, a vy ste strávili iba 5 minút svojho času každý deň k dosiahnutiu tohto cieľa, potom nebuďte prekvapení, ak vaša finančná situácia sa nikdy nezmení.

Existuje tu ďalší dôležitý aspekt prejavu, ktorý vyžaduje konzistenciu. Predpokladajme, že ste vyhotovili svoj zoznam priorít a máte zo zoznamu skvelý pocit dodnes. Je veľmi dôležité, aby ste boli v emocionálnom súlade s vašimi cieľmi – musíte cítiť, že sú to správne ciele pre vás.

Ak máte v mysli ciele, ktoré nie sú užitočné pre vás, potom budete objavovať sami, že máte málo času pracovať na ich dosiahnutí.

Čo sa deje u väčšiny jednotlivcov je scenár, že majú cieľ, ktorý je pre nich správny, potom začnú pracovať na svojom cieli. Inak povedané, upriamujú svoju pozornosť na to, aby urobili svoj cieľ skutočnosťou. Pár týždňov sa snažia, a nedôjde k žiadnej zmene.

Nastáva zúfalstvo a upúšťajú od svojho cieľa, lebo sa z nejakého dôvodu zdá byť nedosiahnuteľný, ich motivácia sa znižuje.

Toto je miesto, kde cítite vašu nespokojnosť. Nenechajte sa odradiť, jednoducho tento cieľ zrušiť, alebo poľaviť z neho a to vedome. Môže to byť pre vás nepríjemné, ale pomôže vám to priblížiť sa k cieľu.

Ako? Keď chcete zmeniť svoju realitu, musíte očividne urobiť niečo iné, ako ste predtým urobili.

Tak toto je čas, keď kontrola odhaľuje pravdu. Môžete sa pozrieť okolo seba a nevidíte žiadnu zmenu. Ale zmeny sa už vyskytujú vo vašom myslení a správaní.

Možno ste si nastavili záležitosti v pohybe, ktoré ešte nemôžete vidieť. Zdesenie nastáva, lebo ste nepredpokladali, že záležitosti sa dejú predtým, než ste na ne pripravení.

Pamätajte – nie sú žiadne nerealistické ciele, len nereálne časové rámce.

Tak cíťte svoje zdesenie a skúste to vyriešiť. Pozrite si, čo ste urobili, a upravte svoje stratégie. Ak jedna cesta nevedie k splneniu vášho cieľa, nemáte skončiť v tomto bode, ale urobiť ďalší pokus.

Ak sa budete držať vášho cieľa, dosiahnete ho.

Niekedy môžete príliš veľmi tlačiť, vtedy musíte jednoducho povoliť a uvoľniť tlak. Budete sa pýtať sami seba na tomto mieste, či veríte, že ste schopní dosiahnuť cieľ. Čítanie knihy alebo prezeranie motivačného filmu vám môže pomôcť zosúladiť váš mocný zdroj.